Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT - 25.7.2021

Base
60,85 €/MWh
- 21,21%
Off-peak
64,45 €/MWh
-16,77%
Peak
57,25 €/MWh
-25,67%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO - 23.7.2021

Denná hodnota Co
125,00 €/MWh
Priemerná denná SO
-2,264 MWh
+35,16%
KZPO
1,000