Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT - 1.7.2022

Base
358,24 €/MWh
3,29%
Off-peak
335,44 €/MWh
+2,40%
Peak
381,04 €/MWh
+4,09%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO - 29.6.2022

Denná hodnota Co
487,03 €/MWh
Priemerná denná SO
-7,182 MWh
+252,65%
KZPO
1,000