Celkové výsledky KT XMtrade®/ISOT

Base
39,58 €/MWh
-11,07%
Off-peak
40,69 €/MWh
-4,81%
Peak
38,48 €/MWh
-16,86%

Vývoj odchýlky sústavy XMtrade®/ISZO

Denná hodnota Co
125,00 €/MWh
Priemerná denná SO
4,081 MWh
+59,08%
KZPO
1,000