Štatistika

Vývoj indexov denného trhu
zobrazuje vývoj indexov Base, OffPeak a Peak, umožňuje používateľovi definovať filter pre časový interval.