Všeobecné štatistiky

Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Maximálna hodnota pre toto pole je 2021
Obdobie Počet dodávateľov elektriny Počet subjektov zúčtovania Počet zariadení na výrobu elektriny Počet OOM
máj 2021 211 80 2 756 2 640 683
jún 2021 211 80 2 756 2 643 971
júl 2021 212 81 2 759 2 646 891
august 2021 212 81 2 763 2 649 336
Obdobie Dodávka do sústav
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TPS
(MWh)
Koncová spotreba ocenená TSS
(MWh)
Odber zo sústav
(MWh)
Výroba na svorkách generátorov
(MWh)
máj 2021 2 204 993,000 1 911 347,000 1 906 705,000 1 868 043,000 2 424 220,000
jún 2021 2 263 968,000 1 955 838,000 1 951 525,000 1 921 432,000 2 369 171,000
júl 2021 2 254 720,000 1 940 074,000 1 936 012,000 1 899 836,000 2 479 463,000
august 2021 2 270 789,000 1 894 690,000 1 890 691,000 1 849 027,000 2 477 558,000