Termíny nahlasovania podkladov

Dátum nahlásenia Poskytovateľ Popis
28.9.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 29.09.2021
28.9.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 27.09.2021
27.9.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 28.09.2021
27.9.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 26.09.2021
26.9.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 27.09.2021
26.9.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 25.09.2021
25.9.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 26.09.2021
25.9.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 24.09.2021
24.9.2021 13:04:05 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 23.09.2021
24.9.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 25.09.2021
24.9.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 23.09.2021
24.9.2021 8:02:52 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 23.09.2021
23.9.2021 13:04:24 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 22.09.2021
23.9.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 24.09.2021
23.9.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 22.09.2021
23.9.2021 8:02:54 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 22.09.2021
22.9.2021 13:04:14 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 21.09.2021
22.9.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 23.09.2021
22.9.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 21.09.2021
22.9.2021 8:02:51 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 21.09.2021
21.9.2021 13:04:27 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 20.09.2021
21.9.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 22.09.2021
21.9.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 20.09.2021
21.9.2021 8:02:44 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 20.09.2021
20.9.2021 15:03:10 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 19.09.2021
20.9.2021 13:05:29 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 17.09.2021
20.9.2021 13:05:29 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 18.09.2021
20.9.2021 10:00:00 Denná uzávierka pre analytické účty za 21.09.2021
20.9.2021 9:00:00 Denná uzávierka pre nahlasovanie RE za 19.09.2021
20.9.2021 8:02:47 SEPS cezhranicne vymeny Regulačná elektrina za 19.09.2021